معرفی پروژه

مشخصات کلی

 

معرفی پروژه:

 اين بخش از سايت بيشتر مربوط به پروژه هاي بزرگ است كه نياز مصرف کننده نهائی  مشاوره، طراحی و اجرای کامل پروژه شامل می شود.  شركت آرتان برای همكارانی كه  در سراسر ايران و حتي خارج  از كشور فعاليت مي كنند دو شيوه همكاری تعريف كرده است.

1- همكارانی كه با پروژه هاي بزرگ در ارتباط هستند ولي بصورت تخصصي روي محصول دوربين مداربسته فعاليت ندارند و بالطبع وقت کافی و تیم فنی مجرب برای اجرای پروژه را ندارند.

در اين شيوه همكاري،  همكار مشخصات كامل پروژه، شامل نام پروژه، محل پروژه، كار فرما يا مدير پروژه و اطلاعات جانبي پروژه را به شركت آرتان معرفي مي كند. در این حالت شرکت با توجه به حجم و هزینه های پروژه،  درصد بالاسری از مبلغ پروژه را بعنوان بازاریابی برای همکار در نظر می گیرد.

 

2-همكاراني كه با پروژه هاي  بزرگ در ارتباط هستند و خود نيز بصور ت  تخصصی روی محصولات دوربين مداربسته فعاليت دارند. و داراي  تيم فروش و فني مجرب  هستند.

در اين شيوه هم مثل حالت اول همكار مشخصات كامل پروژه شامل نام پروژه، محل پروژه، كار فرما يا مدير پروژه و اطلاعات جانبی پروژه را به شركت معرفی می كند و شركت آرتان بعنوان تأمين كننده اصلي محصولات دوربين مداربسته، قيمت همكاری را برای محصولات دوربين مداربسته (ترجیحا برای پروژه های بزرگ و دوربین های IP )  به همكار ار ائه می نمايد. در این حالت با توجه به حجم پروژه، تخفبف ها و نحوه تسويه برای همكار مشخص می شود.

 

از جمله عللی كه شركت آرتان سیاست معرفي پروژه و اصطلاحاً BOOK  كردن پروژه را برای همكار تعريف كرده است، م توان به دلايل زير اشاره كرد:

1-عدم تداخل همكاران در پروژه ها

2- عدم ناهماهنگی بين همكاران و خود شركت در پروژه ها

4- جلو گيري از زير فروشی افراد سود جو.  البته عارضه زير فروشي در دراز مدت  بعلت عدم ارائه خدمات پس از فروش توسط افراد مذکور  و پيش بيني نكردن هزينه هاي خدمات توسط ايشان به ضرر مصرف كننده نهائی تمام خواهد شد. بطوریکه هزينه های مجدد و دوباره كاری ها را برای مصرف كننده نهايی مذکور تحمیل خواهد کرد.

3- حمايت مالي و اعتباری همكاران توسط شركت آرتان و جلوگيري از ايجاد  رقابت ناسالم بين همكاران و تخريب خود و برند مشترك

 

   با  توجه به  توضيحات بالا،  همكاراني كه یکی از دو شيوه همكاري مذكور را انتخاب می كنند مي توانند فرم پيوستی  زیر را پر كرده و به ايميل  info@artancctv.com   ارسال نمايند. اقدامات بعدی را نيزاز طریق تماس با شركت می توانند جهت پيشبرد پروژه انجام دهند.

لطفا فرم مربوطه را از لینک زیر دانلود نمایید.

فرم پروژه