نحوه همکاری

مشخصات کلی

همکاران محترم

به استحضار می رساند که شرکت آرمان توسعه سامان با توجه مأموریت سازمانی خود نیاز به توسعه شبکه فروش، نصب و خدمات پس از فروش در سراسر ایران را دارد. لذا همکارانی که دارای توانانیهای زیر بصورت مجزا یا توام هستند،حتماً با ما تماس بگیرند:

-دارای تیم R&D مناسب در زمینه های برق، الکترونیک، نرم افزار، IT

-دارای تیم ایده پرداز و کار آفرین نیاز به سرمایه گذاری

-دارای تیم بازار یابی و فروش مناسب

- دارای تیم فنی نصب و خدمات پس از فروش

-دارای سرمایه مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف شرکت