کامپیوتر کوچک

کامپیوتر کوچک

کامپیوتر لینوکس Omega2 دارای 580MHZ CPU و حافظه 64 MB باضافه wifi, قیمت تمام شده 5$