تولید برق با پیاده روی

تولید برق با پیاده روی

شرکت sole power کفشی طراحی کرده که از انرژی جنبشی ناشی از راه رفتن برای شارژ موبایل استفاده می کند. انرژی 1ساعت پیاده روی معادل شارژ 2 ساعت صحبت با گوشی است.