تکنولوژی 4K

تکنولوژی 4K به معنای رزولوشن در خط افقی برابر 4000 پیکسل و در خط عمودی برابر 2000 پیکسل است. در زیر مقایسه رزولوشن 4K با سایر استانداردها آمده است.