گیت فروشگاهی دست دوم

 گیت فروشگاهی دست دوم

برای خرید گیت فروشگاهی دست دوم سعی کنید مستقیما از شرکت معتبر خریداری نمایید و از مغازه یا فروشگاه (در صورت عدم آشنایی قبلی) خرید نکنید. سیستم گیت ضد سرقت فروشگاهی کالای الکترونیکی می باشد و دارای برد حساسی است. باز کردن دستگاه و نصب مجدد آن نیازمند کارشناس است. اگر قصد انتقال سیستم دزدگیر فروشگاهی از مکانی به مکان دیگر را دارید حتما با فروشنده گیت و نصاب فنی همهاهنگی لازم را بعمل آورید.